Nieuws

n

Meer tijd winnen? Laat huishoudhulp voortaan door je vennootschap betalen!

24|11|2016

Als werkgever is het mogelijk om uw werknemers en uzelf als bedrijfsleider alternatief te vergoeden door hen gebruik te laten maken van bepaalde huishoudelijke diensten betaald door de vennootschap. Een gunstig fiscaal verloningssysteem werd hiervoor uitgewerkt, waarbij zowel de werknemers als de bedrijfsleiders belast worden op een forfaitair voordeel van alle aard van EUR 3,50.

Welke diensten vallen onder deze regeling? Voornamelijk poets-, en schoonmaakhulp, dienstmeisjes en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, tuinman of iemand die bij u diverse klussen of kleine herstellingen komt uitvoeren.

Wie kan hiervan genieten? Zowel de werknemers die je tewerkstelt als uzelf als bedrijfsleider.

Onder welke voorwaarden? De vennootschap moet met een specifiek ‘facility management’ bedrijf een kaderovereenkomst afsluiten waarin de vennootschap zich verbinden om voor een bepaald budget een aantal uren aan diensten af te nemen. Deze diensten worden periodiek aan de vennootschap gefactureerd met het toepasselijk BTW tarief. Het bedrijf kan ook coördinatietijd hierbij aanrekenen.

Wat zijn de fiscale gevolgen hiervan? De werknemers en bedrijfsleider verkrijgen een voordeel van alle aard, dat privé belast moet worden en ook sociale zekerheid op verschuldigd is. In de personenbelasting wordt het voordeel op EUR 3,50 per uur vastgesteld, en voor de RZS op EUR 8,54 per uur. Deze voordelen zijn forfaitair, wat betekent dat ongeacht de prijs die er werkelijk betaald wordt voor de dienst, de genieter altijd op basis van deze forfaits zal worden belast.

Voorbeeld: Stel dat u als bedrijfsleider een poetshulp in dienst neemt voor 3 uur per week gedurende 45 weken per jaar via een facility management bedrijf. Het bedrijf rekent hiervoor een 10 uur coördinatietijd aan. De dienst kost EUR 30/u. Voor de vennootschap kost dit dan 5.263,50 (incl.21% BTW).

Voor de bedrijfsleider betekent dit dat hij persoonlijk EUR 14.419,56 zich uit de vennootschap zou moeten toekennen om dit privé te kunnen betalen (rekening houdend met 21.5% sociale zekerheidsbijdragen en 53.50% inkomstenbelasting).

Echter, wordt dit gefinancierd door de vennootschap dan is het belastbaar voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider slechts EUR 507,50 of 145 x EUR 3,50. De fiscale druk hierop bedraagt EUR 322.25, zijnde EUR 109,11 aan sociale zekerheidsbijdragen (aan 21,5%) en EUR 213.14 aan inkomstenbelasting (aan 53.5%). Dit betekent dat wanneer de werkgever eenzelfde bedrag netto wilt uitbetalen, hij de werknemer/bedrijfsleider een extra loon van EUR 882.82 moet toekennen. Op die manier wordt de kost voor de vennootschap beperkt tot EUR 6.146,32.

Meer informatie? Contacteer ons gerust!